โหลด วินโดว์ 7 ดาวน์โหลด วินโดว์ 7 Windows 7 SP1 Ultimate 6in1 OEM ESD en-US 2020 ถาวร ไฟล์เดียว iso ใช้งานได้ดี เบา เร็ว เสถียร ทำงานให้กับทั้ง 32 บิตและ 64 บิต
* 32bit
* Windows 7 SP1 Ultimate – STD
* Windows 7 SP1 Ultimate – DAZ
* Windows 7 SP1 Ultimate – OEM
* 64bit
* Windows 7 SP1 Ultimate – STD
* Windows 7 SP1 Ultimate – DAZ
* Windows 7 SP1 Ultimate – OEM

* STD = Standard installation – For those with own License Key
* DAZ = Activated by DAZ Loader v2.2.2.0
* OEM (Original Equipment Manufacturer) will automatically
* activate original version installed by Manufacturer.

Download Onedrive

Google Drive