ชื่อคอร์สเรียน The complete forex trading course from scratch to professional (Step by step with live trading example) ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับผู้ที่รู้ด้านภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายแน่นอน

ไฟล์สอนของต่างชาติ ไฟล์วิดีโอสอนทำ Forex ตั้งแต่เริ่มต้นยันขั้นเซียน คอร์สเรียน เทรด Forex ปี 2020 แจกฟรีใครหาอยู่มาโหลดเก็บไว้ดูได้เลยฟรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • Have a full understanding of how the Forex Market operates
 • Understand what leverage is and how it affects your trading
 • Understand what pip is and how to calculate it
 • Tell the difference between Base & Quoted currencies and what you buy and you sell
 • Understand what short selling and long buying
 • Know Forex terminology like Ask, Bid, Spread, Equity, etc
 • Use all types of orders: Buy / Sell / Buystop / Sellstop / Buylimit / Selllimit
 • You will learn how to install and use the MetaTrader 4 trading platform
 • You will learn how to Select a Forex Broker for your account
 • You will learn type of forex brokers and how to select best one
 • You will learn a trading strategy with proven statistics
 • You will see live trading by the strategy with real money
 • You will get professional advice how to trade forex market
 • You will learn how to open demo account and start practice with virtual money

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • Anyone who is looking for PROOF that Forex Trading can actually earn you money
 • Anyone who wants to learn Technical analysis
 • Anyone who wants to learn Fundamental analysis
 • Anyone who wants to understand how to read Forex charts
 • Anyone who wants to understand how financial markets work
 • Anyone who wants to brush up on their Forex knowledge and fill in the missing gaps
 • Anyone who wants to get into Forex Trading
 • Anyone who wants to start working from home

ที่มา : https://www.udemy.com/course/the-complete-forex-course-from-scratch-to-professional/

MP4 | Video: h264, 1280×720 | Audio: AAC, 48 KHz, 2 Ch
Genre: eLearning | Language: English + .srt | Duration: 19 lectures (2 hour, 13 mins) | Size: 1.75 GB
The complete forex trading course from scratch to professional (Step by step with live trading example)
What you’ll learn

Have a full understanding of how the Forex Market operates
Understand what leverage is and how it affects your trading
Understand what pip is and how to calculate it
Tell the difference between Base & Quoted currencies and what you buy and you sell
Understand what short selling and long buying
Know Forex terminology like Ask, Bid, Spread, Equity, etc
Use all types of orders: Buy / Sell / Buystop / Sellstop / Buylimit / Selllimit
You will learn how to install and use the MetaTrader 4 trading platform
You will learn how to Select a Forex Broker for your account
You will learn type of forex brokers and how to select best one
You will learn a trading strategy with proven statistics
You will see live trading by the strategy with real money
You will get professional advice how to trade forex market
You will learn how to open account and start practice with virtual money

Download Onedrive

Google Drive